За нас

  • +359 889 655 333

Счетоводна къща МБД

предлага счетоводно-консултантски услуги в гр.София и гр. Плевен, съответно в гр. София на улица „Иван Денкоглу“ /в центъра на града/  и  в гр. Плевен  на ул. „Полк. инж. Цв. Лазаров“ / пресечка на Главната улица /.
Нашите счетоводни къщи са специализирани в счетоводното обслужване на малки и средни фирми в сферата на производство, търговия, услуги, земеделски производители, строителство и  други браншове.
Дружеството има над десет годишна история в областта на счетоводното обслужване и счетоводно-консултантската дейност.
Екипът на счетоводна къща МБД София, както и на счетоводна къща МБД Плевен се състои от високо квалифицирани счетоводители с дългогодишен професионален опит. Нашите счетоводители са амбициозни и креативни, което ни позволява да ви предложим индивидуален подход, да Ви обърнем достатъчно внимание, да разрешим различни счетоводни казуси бързо и адекватно. Въз основа на договорените отношения и сътрудничество с адвокатски кантори и одиторски предприятия, счетоводна къща МБД предлага широкоспектърни точни, експедитивни и изключително високо професионални услуги и решения на всички текущи или спешно възникнали счетоводно-правни казуси и въпроси.
За нас успехът на клиентите ни е основен приоритет. Ние ценим стабилните и лолни взаимоотношения. Те обуславят дългосрочно и коректно сътрудничество с клиентите ни и запазват взаимното ни доверие, което се дължи на стриктно спазване и на изискването за конфединцеалност, както и на качеството на предоставените от нас счетоводни услуги.
Причини да изберете изнасянето на фирменото Ви счетоводство като външна услуга : по-лесно  решаване на  сложни и нетрадиционни казуси, които не са по силите на редовия оперативен счетоводител, избягване разходите за откриването на самостоятелен счетоводен отдел във Вашата фирма –  създаване и оборудване на работно място на счетоводител, офис техника, канцеларските материали и офис консумативи,  специализиран софтуер, работна заплата и осигуровки на счетоводния  персонал / евентуалните компенсации, премии, отпуски,  болнични /, както и   финансовата отговорност, която счетоводната фирма носи при пропускане на срокове, неправилно обработени данни и други.

Защо МБД?

ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ВАС, ЗА ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ВАШИЯ БИЗНЕС, РАВНОСИЛНО НА ПОВЕЧЕ ПРИХОДИ

  • АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
  • СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ БЕЗ АБОНАМЕНТ
  • ИЗВЪН СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ
  • ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОДОВНИ КОНСУЛТАЦИИ
  • ОСВЕН СТАНДАРТНИТЕ УСЛУГИ
  • ИЗБОР НА ВЪНШНО ИЛИ ВЪТРЕШНО СЧЕТОВОДСТВО