външно или вътрешно счетоводство

Избор на външно или вътрешно счетоводство

Счетоводната дейност е основополагаща в правилното управление на всяко предприятие, извършващо стопанска дейност. Правилното водене на счетоводни документи, както и финансови операции могат да Ви спестят главоболия и проблеми в бъдеще. Всяко предприятие (фирма) има своите специфики и различни правни регулации спрямо съства и вида на стопанската дейност на фирмата.
При фирми с малък стокоборот счетоводното обслужване може да бъде извършвано чрез еднократно заплатени счетоводни услуги като приключване на финансова година, консултация за евентуален друг възникнал счетоводен казус. 
При средните и големи фирми винаги стои въпросът дали да наемат вътрешен сетоводител или да изнесът счетоводството и да ползват услугите на някоя счетоводна кантора. По-голямата част от дребния и среден бизнес в България предпочита изнесените счетоводни услуги. Защо?
–    По-лесно  решаване на  сложни и нетрадиционни казуси, които не са по силите на редовия оперативен счетоводител. 
–    По-голямия екип има и предимството на съвкупност от специалисти, които са с различен опит в решаването на различни счетоводни казуси като: данъчни производства, проверки от НАП, Инспекция по труда и др. По този начин се възползвате от възможността за по-добро решение на различни ситуации, креативност, точност и най-вече използвате различно ноу хоу .
–    Избягване разходите за откриването на самостоятелен счетоводен отдел във Вашата фирма –  създаване и оборудване на работно място на счетоводител, офис техника, канцеларските материали и офис консумативи,  специализиран софтуер, работна заплата и осигуровки на счетоводния  персонал / евентуалните компенсации, премии, отпуски,  болнични /
–    Финансовата отговорност, която счетоводната фирма носи при пропускане на срокове, неправилно обработени данни и други.

Също така за Вас работи екип, който може да реагира бързо и адекватно при различни форсмажорни обстоятелсва. Както вече споменахме по-горе счетоводните услуги биват различни според индивидуалните нуждидите на различните физически и юридически лица. Много от хора се обаждат с директно запитване за цени на счетоводните услуги, но ние в МБД  определяме цените според нуждите на нашите клиенти.
Различните казуси, дори при оперативното счетоводство се определят от стокооборотра и документооборота на фирмата. Счетоводството и обработката на дкументи са различни при различните юридичски лиа. Например счетоводството на ЕООД е по-различно това н СД, КД,ЕАД и т.н. 
Кога е добре да потърсите счетоводител?
От регистрацията на фирмата до прекратяването на такава е добре да ползвате счетоводно-консултантски услуги. Защо? 
–    Учредяването на различни юридически лица се извършва  с различен набор документи според планираната стопанска дейност от Вас. Понякога дори е добре да направите консултаия относн планираните последващи действия, за да могат специалистите да Ви дадат най-правилен отговор какъв вид фирма да регистрирате.
–    При подаване на данъчни декларации, ако нямате счетоводител или подавате данъчни декларации като физическо лице.
–    Ако не сте сигурни за сроковете за подаването на различни документи или възражения на актове от различни институции.
–    Кога и как се подава ДДС, ако до този момент не сте работили с ДДС.
–     ДДС за физически лица и кога дължат? Данъци на физическо лице и т.н

Причините да потърсите счетоводител или консултация при счетводител са много. 

Не се колебайте! свържете се с нас!