Счетоводно обслужване без абонамент

Счетоводно обслужване без абонамент

Счетоводните къщи на „МБД Груп“ (счетоводна къща София и счетоводна къща Плвен) предлагат счетоводно обслужване без абонамент. Счетоводните услуги могат да бъдат:
–    Годишно счетоводно приключване с еднократна такса за фирми с минимален обем на работа.
–    Съдействие след консултация за различни данъчни казуси, със становище за различните действия, които ще спомогнат за решаването им.
–    Съдействие след консултация за подготовка на различен набор счетоводни документи за откриване на фирма, водене на счетоводство на ЕООД и други.


*При всички наши услуги едноктани счетоводни услуги или абонаментни се подписва договор за счетоводно обслужване.

Не се колебайте! свържете се с нас!