отделни счетоводни услуги

Ние извършваме поотделно и следните счетоводни услуги

-Администриране на Заплати и личен състав

-Изготвяне на Годишни отчети и данъчни декларации на фирми и физически лица

-Изготвяне на Декларации за социално и здравно осигуряване

-Извършване на финансов контрол и ревизии

-Извършване на счетоводни и данъчни консултации

Не се колебайте! свържете се с нас!