нестандартни счетоводни услуги

Освен стандартните ни услуги , нашите клиенти могат да разчитат на нас за:

-планиране и оптимизиране на данъчните и осигурителните задължения

-планиране на паричните потоци;

-анализ и оптимизация на разходите на дружеството;

-други административни услуги.

Не се колебайте! свържете се с нас!