Консултации

Консултации

„МБД Груп“ предлага безплатни счетоводни консултации на своите клиенти както и платени такива за физически и юридически лица, които не са на счетоводен абонаментен план при нас. Счетоводните консултации могат да бъдат за различни счетоводни и счетоводно-правни казуси.
–    Консултация за различни счетоводни договори с трети лица. Граждански договори и тяхното уреждане в закона. Как да наемете счетоводител на граждански договор или друго лице за различна услуга.
–    Консултация за пререгистрация на фирма, последващи счетоводни действия, ако е необходимо.
–    Консултации свързани с различни данъчни въпроси.
–    Консултация при въпроси свързани с данъчни ревизии, ревизии от НОИ и други институционални проверки.
–    Консултация за необходимите документи при проверки от различните държавни институции, които регулират стопанската дейност.
–    Консултация за необходими действия при издадени различни административни актове.
–    Консултация за оптимизация и намаляване на данъчния риск и данъчно планиране.

*При всички наши услуги едноктани счетоводни услуги или абонаментни се подписва договор за счетоводно обслужване. 

Не се колебайте! свържете се с нас!