Извън счетоводните услуги

Извън счетоводните услуги

Извършваме Онлайн банкиране, изготвяме и предоставяме банкови документи, както и получаваме банковите Ви извлечения във Вашата банка или на нашата ел.поща.

Можем да подадем заявление и да получим:  Удостоверение за наличие или липса на задължения, Удостоверение за Актуално състояние на фирмата;

Публикуваме Годишния финансов отчет в Търговския регистър;

Изготвяме документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;

Изготвяме договори, анекси и споразумителни протоколи с Вашите  контрагенти;

Не се колебайте! свържете се с нас!