Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

Всеки клиент ползва възможностите на абонаментното счетоводно обслужване в пълен обем, което се изразява в текуща обработка на счетоводните документи и комплексно счетоводно обслужване в т.ч. и ТРЗ, банкиране, изготвяне на статистически справки и отчети, обслужване на дружеството във връзка с НОИ, Инспекция по труда, НАП, Банки и кредитни институции и др. на база определената месечна цена. Удобства: предвидима цена, комплектност и качество при предоставяне на счетоводни услуги. Определянето на цената на услугата е базирано на размера на минималната работна заплата за Р.България и тя е съобразена с възможностите на Вашия бизнес, като същата индивидуално се уговаря с Вас съобразно индивидуалните особености на Вашата фирма . Регистрация на фирмата Ви по ЗДДС – задължителна, доброволна или дерегистрация / в стойността на услугата/. Трябва да сте информирани, че при международните отношения с европейски и извън европейски партньори тя е задължителна. Индивидуални счетоводни консултации и ревизиране на документи: разяснения на въпроси, свързани с трудово-правни отношения и осигуряване, при наемане на служители във фирмата Ви, за минимизиране на данъците Ви, представителство при проверки и ревизии, информиране при промени в нормативната или законовата база / влизат в стойността на услугата/. ЕООД „МБД ГРУП“ ще Ви предложи: защита при ревизии, проверки или др. – ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, ревизии от НОИ, както и всякакви проверки на клиентите ни , като това включва изготвяне на необходимите документи,подготвянето на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със съответните държавни институции, защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения чрез изготвяме становища, възражения и коментари към страните, ако е обосновано обжалваме издадените данъчни и административни актове, оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране. За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ и Ви се предлагат винаги и по всяко време, когато имате нужда !

Не се колебайте! свържете се с нас!